Podmínky používání webu

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto podmínky používání webových stránek (dále jen „podmínky“) definují podmínky, za nichž mohou uživatelé používat materiály a služby zveřejněné na webových stránkách na internetu.

1.2. Tato pravidla se vztahují na veškeré informace, které o vás naše stránka může získat, když používáte tuto stránku, služby, služby, programy a produkty. Těmto pravidlům podléhají všechny stávající služby, jakož i jejich možný vývoj a / nebo přidání nových.

2. Pojmy použité v těchto pravidlech

2.1. Webové stránky - sada programů pro elektronické počítače a další informace obsažené v informačním systému, k nimž se přistupuje prostřednictvím informační a komunikační sítě „Internet“ („Internet“) s názvy domén nebo online adresami za účelem identifikace stránek na internetu. Web může přímo obsahovat nebo obsahovat soubory, informace, software, kresby, fotografie a další soubory, na které se vztahují autorská práva, ochranné známky nebo servisní značky nebo jiná stejná nebo související práva a uživatelé těchto stránek.

2.2. je internetová stránka, kde si každý kupující může prohlédnout prezentované produkty, jejich popisy a ceny zboží, vybrat produkt, platební metodu a dodání zboží a provést objednávku vybraného produktu.

2.3. Uživatel - osoba, která používá Webová stránka nebo osobní účet pro přístup ke zboží a službám dostupným na webu a pro přístup k informacím na webu.

2.4. Osobní údaje - informace poskytované uživatelem nezávisle při registraci (vytvoření osobního účtu), objednávání na webu nebo používání služeb, včetně, ale bez omezení, osobních údajů uživatele.

3. Podmínky použití

3.1. Souhlasíte s tím, že se nebudete zapojovat do žádné činnosti, která by mohla porušovat jakékoli mezinárodní právo, včetně duševního vlastnictví, autorských práv a / nebo souvisejících práv, a které by mohly způsobit nebo způsobit narušení běžného provozu Stránky a Služeb Stránky.

3.2. Použití materiálů na webu bez souhlasu držitelů autorských práv není povoleno. Licenční smlouvy (získávání licencí) je nutné uzavřít s držiteli autorských práv pro zákonné použití materiálů webu.

3.3. Při citování materiálů webu, včetně děl chráněných autorskými právy, je vyžadován odkaz na web.

3.4. Nesmíte převádět, prodávat, publikovat, přenášet, reprodukovat, upravovat a / nebo upravovat Materiály na Stránkách ani je používat jiným podobným způsobem, zcela nebo zčásti, s výjimkou našeho písemného souhlasu.

3.5. Uživatel je výhradně odpovědný třetím stranám za akce spojené s využíváním služby, i když takové akce vedou k porušení práv a oprávněných zájmů třetích stran, a za soulad se zákonem při používání služby.

5. Další ustanovení

5.1. Společnost si vyhrazuje právo provádět změny těchto pravidel. Změny budou zveřejněny na webových stránkách a v případě potřeby v dalších zdrojích společnosti. Změny se vztahují také na osoby, které jsou uživateli stránek v době, kdy se změny projeví. Pozměněné podmínky použití budou zveřejněny na webových stránkách 7 (sedm) dnů před datem jejich účinnosti.

5.2 Po přihlášení k osobnímu účtu bude mít uživatel přístup k: - aktuálním informacím o dokončených objednávkách, aktuálnímu stavu objednávky, aktuálním službám změny objednávky, aktuálnímu stavu odvolání, kontaktním údajům odvolání manažer, aktuální informace o stížnosti.

5.3 Po přihlášení k osobnímu účtu může uživatel přidat bonusovou kartu a získat podrobné informace o zůstatku na kartě, historii transakcí kartou a osobní nabídce věrnostního programu.